Njëshmëria e mendimeve me veprat…

“Faza e parë e sinqeritetit, është njëshmëria dhe përputhja e mendimeve me veprat.” “Mos lejoni që zemra juaj të kënaqet me lavdërimet e njerëzve dhe as të trishtohet prej kritikave...