Njëshmëria e mendimeve me veprat…

“Faza e parë e sinqeritetit, është njëshmëria dhe përputhja e mendimeve me veprat.”

“Mos lejoni që zemra juaj të kënaqet me lavdërimet e njerëzve dhe as të trishtohet prej kritikave të tyre.”

-Imam Gazaliu

Pin It