Pas 1 shtatorit lejet e ndërtimit do të merren online

Pas 1 shtatorit çdo aplikim për leje ndërtimi do të mund të kryhet përmes sistemit online. Ministria e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, po punon ...