Lutja, është një sonatë e ëmbël…

Lutja është adhurim. Lutja është bërthama, ajka e përkushtimit. Lutja është emri i kthimit e drejtimit total nga Zoti. Kur flitet për adhurim, është e pamundur të mos përdoret lutja. A nuk urdhëron A...

Përpjekja !

Përmendet një ngjarje e një njeriu të Zotit, i cili çdo natë çohej dhe bënte lutje për disa çështje. Një herë, i erdhi një nxënës për të qëndruar pak ditë pranë tij. Si zakonisht, kur mësuesi u çua p...

Një orë lutje bashkë me fëmijët tuaj

Brenda shtëpisë duhet të ketë edhe vend, edhe kohë të ve­çuar për falje e lutje. Po të ketë mundësi, namazet e pesë kohë­ve të falen në shtëpi ose, ndryshe, të merret fëmija për dore e të çohet në xh...

Një orë lutje bashkë me fëmijët tuaj

Brenda shtëpisë duhet të ketë edhe vend, edhe kohë të ve­çuar për falje e lutje. Po të ketë mundësi, namazet e pesë kohë­ve të falen në shtëpi ose, ndryshe, të merret fëmija për dore e të çohet në xh...

Prag Bajramit…

Nga Ali Zaimi Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhuri...

Një ditë e një myslimani

Nëse do flisnim sesi duhet ta kalojë një ditë të zakonshme një mysliman, duhet ta fillonim nga zgjimi. Në një hadith të transmetuar në dy librat e saktë të haditheve të Buhariut e Muslimit, Profeti (...

Du’a të pranuara!

“Me të vërtetë, në ditën e xhuma është një orë në të cilën nëse një rob musliman i lutet Allahut për diçka të mirë,  Allahu ia jep atë.” [Buhariu dhe Muslimi]

Bukuri e Pashuar…

O Libër i Shenjtë, o Dritë e Amshuar, Gjithkahjen me dritë e ke lumturuar, Ndriço dhe një herë në këtë kohë të fundme Drita errësirën duke pushtuar… Dhe verë në s’u bëftë, fundvere të bëhet, Nj...

Vetëm mes meje e Teje të kish jetë…

Vetëm Ti të ishe i kënaqur me mua le të ishte e hidhur kjo botë! Vetëm Ti të më pranoje pranë Teje, le të ishin të mërzitur të gjithë në Tokë! Vetëm mes meje e Teje të kish jetë, le të ish çdo gjë tj...