Nishani për buxhetin e Mbrojtjes: I pamjaftueshëm

Letra e Presidentit Nishani për buxhetit e vitit 2017 për Ministrinë e Mbrojtjes Kam ndjekur në vijimësi diskutimet rreth projekt-buxhetit të vitit 2017. Diskutimin e projekt-buxhetit e vlerësoj si n...