Venecia: Dentisti falas për njerëzit në nevojë

Venecia ofron kurime dentare falas për atë pjesë të popullsisë me probleme sociale apo shëndetësore. “Dentisti falas, ku nuk do të paguhet faturë në strukturat publike, një objektiv që synon edhe stu...

Torturat e transportit publik në Indi (FOTO)

India është shteti i dytë më i madh në botë, për nga numri i pupollsisë me rreth 1.3 miliardë banorë. Rreth 23 milionë indianë në ditë, përdorin trenin për të udhëtuar dhe pikërisht për shkak të numr...