Personaliteti i Profetit në kaligrafi

Zhvillimi i shkrimit arab filloi me ardhjen e Islamit, kur filloi të shpallej Kur’ani, pasi Profeti a.s u kërkoi skribëve (shkruesve) të regjistronin gjithçka që dëgjonin prej tij. Si rrjedhim, shkri...

Kur fatkeqësia është e dobishme…

Një grua shkoi te Profeti Daut (a.s) dhe e pyeti si me gjysmë zëri: “O Profeti i Zotit! A është Zoti i drejtë apo i padrejtë?!” Dauti (a.s)  i tha: “E mjera ti! Ai është drejtësia a...