“Sfidat e shqipes sot”, Aljula Jubanin

Ishim në studio me padagogen Aljula Jubanin për të folur për gjuhën shqipe në kohën kur ka kaq shumë ndryshime në fusha të ndryshme e që ndikojnë edhe në leksik. Para pak ditësh u mbajt konferenca “S...