Konfliktet dhe dhuna, rekord shpërnguljesh gjatë 2015

Shpërnguljet e njerëzve nga vendet e tyre si pasojë e konflikteve dhe dhunës vendosën rekord gjatë vitit 2015. Sipas të dhënave të Qendrës së Monitorimit të Zhvendosjeve të Brendshme (Internal Displa...