Të duash Profetin (s.a.s)…

“Pa dashuri për profetin, vështirë të gjehet Zoti,

ai që nuk e do profetin, nuk mund ta dojë Zotin.

Pa dashuri për Muhamedin, i plotë nuk mund të jetë besimi,

për të qenë mysliman nuk mjafton besimi në Zot.

Namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi të gjitha të mira janë,

por vetëm këto nuk mund të më bëjnë prej të devotshmëve.

Derisa të jem gati të sakrifikohem për nderin e Muhamedit,

Zotin kam dëshmitar, besimi im, përsosmërinë nuk mund ta arrijë.”

 

Burimi: profetimuhamed.info

Pin It