Të gjitha janë Zgjedhje!

Mirësjellja është një zgjedhje. Lumturia është një zgjedhje. Optimizmi është një zgjedhje. Mirësia është një zgjedhje. Falja është një zgjedhje. Respekti është një zgjedhje. Çfarëdo gjëje që zgjedh, të përcakton ty, kështu që zgjidh me mençuri”.

/Roy T. Bennett/

Pin It