Thënie mbi leximin..

“Nuk ka asgjë që shkolla s’mund ta bëjë. Asgjë nuk është mbi nivelin e saj. Ajo mund të kthejë moralin e keq në të mirë; mund të shkatërrojë parimet e këqija dhe mund t’i bëjë njerëzit të drejtojnë anije!”

-Mark Twain

“Në qoftë se duam të qytetërojmë një njeri, së pari duhet filluar nga gjyshja e tij”.

– V. Hygo

“Kushdo që lë mënjanë mësimin në rininë e tij, humbet të shkuarën dhe është i vdekur në të ardhmen”.

– Euripidi

“Studio gjithçka, jepi arsyes vendin e parë”.

– Pitagora

“Të mësuarit ka qenë për mua mjeti më i mirë kundër andrallave të jetës; nuk ka pasur hidhërim të cilin të mos ma largonte një orë lexim”.

– Sh. Monteskje

Pin It