Elementi jetësor për ekzistencën

Krijesa njerëzore është esenca dhe elementi jetësor për ekzistencën, treguesi dhe bërthama e universit. Krijesat njerëzore janë në qendër të krijimit, të gjitha gjërat e tjera, të gjalla ose jo, formojnë rrathët koncentrikë përreth tyre. Mund të thuhet që Krijuesi i Lartë ka orientuar çdo krijesë në drejtim të qenieve njerëzore dhe ka orientuar krijesat njerëzore drejt Atraksionit të Tij Hyjnor, duke i bërë ata të vetëdijshëm për faktin që ky është një drejtim ku mund të gjenden mbështetja dhe ndihma. Duke gjykuar të gjitha privilegjet që i janë dhuruar njerëzimit, në krahasim me pjesën tjetër të krijimit, krijesa njerëzore mund të shohë dhe të dëgjojë si zërin që shpreh natyrën e gjërave, natyrën e ngjarjeve, dhe sigurisht, natyrën e të Gjithfuqishmit që është prapa gjithçkaje, po ashtu edhe krijesën e kuptuar si një zemër që ngërthen të gjithë universin. Me krijesat njerëzore, krijimi ka gjetur interpretin e tij dhe përmbajtja ka nxjerrë thelbin nëpërmjet njohjes për njerëzit, duke zbuluar domethënien e tij shpirtërore. Monitorizimi i gjërave është një aftësi e veçantë e krijesave njerëzore, aftësia e tyre për të lexuar dhe interpretuar librin e universit është një privilegj dhe cilësimi i tyre për gjithçka me Krijuesin është një bekim i jashtëzakonshëm. Introspektimi i tyre i qetë është soditje, ligjërata e tyre është urtësi dhe interpretimi përfundimtar për të gjithë gjërat është dashuri.

Pin It