Këshilla Devotshmërie

Profeti Davudi (a.s) i thotë të birit, Sulejmanit (a.s): “Devotshmëria e një njeriu duket në tre gjëra: I mbështetet Allahut në atë që nuk e ka arritur, është i kënaqur me atë që ka arritur, është i durueshëm në atë që i ka humbur.”

Pin It