Këto pajisje harxhojnë energji edhe kur janë fikur

 

1.Një karikues i mbetur në prizë vazhdon të përdorë energji edhe kur nuk ka asnjë pajisje të lidhur me të. Megjithatë fuqia është minimale dhe nuk harxhon shumë.

2.Telekomanda vazhdon të punojë edhe pasi ju e keni lënë në prehje dhe nuk po e përdorni.

3.Kur e fikni televizorin në butonin e tij në fakt thjesht e lini në një gjendje statike por nuk e fikni plotësisht. Ai gjatë gjithë kohës harxhon energji.

4.Kur ju e fikni kompjuterin apo laptopin, ai prapë harxhon energji. Ajo që duhet të bëni është ti hiqni fare nga priza.

5.Kur e lini furrën apo mikrovalën fikur po nuk e hiqni nga priza, ato përsëri harxhojnë energji.Mjafton të shihni butonat e shndritshëm.

Pin It