“Ma thuaj dhe do harroj, më mëso dhe do kujtoj, më përfshi dhe do të mësoj” – Benjamin Franklin

“Kultura merret duke lexuar libra, por njohja e botës, e cila është aq e nevojshme, mund të arrihet vetëm duke lexuar dhe studiuar pyetjet e ndryshme që ekzistojnë” – Zoti Chesterfield

“Me pak përpjekje dhe shumë qëndrueshmëri do të jesh në gjendje të arrish objektivat e tua” – I panjohur

“Kurrë mos e konsideroni studimin si detyrim, por si një shans për të hyrë në botën e mrekullueshme të dijes” – Albert Einstein

“Ma thuaj dhe do harroj, më mëso dhe do kujtoj, më përfshi dhe do të mësoj” – Benjamin Franklin

“Me mësuesit e mi kam mësuar shumë; me kolegët më shumë; me studentët e mi, edhe më shumë” – Proverbë indiane

“Të mësuarit është si të lëvizësh rremat kundër rrymës: sapo ndaleni, shkoni pas” Eduard Benjamin Britten“Më thanë dhe e harrova; e pashë dhe kuptova; e bëra dhe mësova” – Konfuci. / bota.al

Pin It