“Nëse diçka ia vlen ta bëni, bëjeni me gjithë zemër”-Buda

 

“Një ibrik mbushet pikë-pikë. Po kështu, njeriu i mençur, duke mbledhur pak nga pak, e mbush veten me të mirën”

“Gjithçka që ne jemi, është rezultat i asaj që kemi menduar. Nëse një njeri flet ose vepron me një mendim të lig, atëherë dhimbja e ndjek pas atë. Nëse një njeri flet ose vepron me një mendim të pastër, lumturia e ndjek pas atë, si një hije që nuk e lë kurrë”.

“Urrejtja nuk pushon prej urrejtjes, por vetëm prej dashurisë; Ky është rregulli i përjetshëm”.

“Nëse diçka ia vlen ta bëni, bëjeni me gjithë zemër”

“Asgjë nuk mund t’ju dëmtojë aq shumë, sa mendimet tuaja të pakontrolluara”

 

Pin It