“Ngjit shkallën e parë të besimit. Nuk të duhet ta shohësh të tërë shkallën, vetëm ngjit shkallën e parë.”– Martin Luther King

“Ne jemi pikërisht ajo që bëjmë vazhdimisht. Prandaj, përsosmëria nuk është një veprim, por një zakon.” – Aristoteli

“Vepro ose prano.” – Anonime

“Ngjit shkallën e parë të besimit. Nuk të duhet ta shohësh të tërë shkallën, vetëm ngjit shkallën e parë.” – Dr. Martin Luther King Jr.

“Shumë ide të mëdha ikin pa u realizuar dhe shumë zbatues të mirë janë pa ide. Njëra pa tjetrën janë të pavlefshme.” – Tim Blixseth

” Bota merr formë më lehtë se sa e mendoni dhe ajo po pret që ju t’i jepni formë”. – Bono

“Të mundesh është veçse një gjende e përkohëshme. Të heqësh dorë e bën atë të përherëshme.” – Marilyn von Savant.

“Suksesi është aftësia për të kaluar nga dështimi në dështim pa e humbur entuziazmin.” – Winston Churchill

“Suksesi duket se është i lidhur me veprimin. Njerëzit e suksesshëm janë në lëvizje vazhdimisht. Ato bëjnë gabime por nuk heqin dorë.” – Conrad Hilton

 

Pin It