OSHEE, falja e kamatëvonesave, afatet dhe përfituesit

0D09B99F-AD4D-487C-9BDA-EF01BB27D275_mw1024_mh1024_s

Të gjithë ata të cilët kanë fatura të energjisë elektrike të papaguara, mund të përfitojnë faljen e kamatvonesave dhe reduktim të tyre, nëse paguajnë detyrimet e prapambetura deri më 30 qershor. Madje në një vendim të fundit OSHEE e ka vendosur këtë datë dhe si afatin për aplikimin dhe përfshirjen në procedurën e faljes së kamatëvonesave. Përfitime në faljen e kamatvonesave kanë edhe bizneset e vogla, ndërsa më të favorizuar janë familjet me ndihmë ekonomike dhe pensonistët kryefamiljarë.

 

Pin It