Pajisja teknologjike që ndihmon të verbërit

Një pajisje e ngjitur mbi syze e quajtur ‘OrCam’ mundëson që personat e verbër të lexojnë si gjithë njerëzit e tjerë dhe të kryejnë të njëjtat veprimtari pa asnjë pengesë.

Pajisja përbëhet nga një aparature teknologjike optike me karakter njohës qe lejon personat te lexojnë.

Kamera është në gjendje të lexojë dhe pastaj nëpërmjet kufjeve të transmetojë atë në veshin e njeriut, gjithashtu kjo aparaturë mund të njohë fytyrat specifike dhe produktet komerciale.

Pin It