Prej mëshirës së Zotit…

“Allahu e ndau mëshirën në njëqind pjesë, mbajti për Vete nëntëdhjetë e nëntë pjesë dhe zbriti në tokë një pjesë të vetme, me të cilën mëshirohen krijesat me njëra-tjetrën, ku edhe kali e ngre thundrën me kujdes që të mos lëndojë të voglin e vet.”

[Buhariu dhe Muslimi]

Pin It