Që të kesh jetë të paqtë…

Me këto katër cilësi, mund të gjesh rehati dhe shpëtim në këtë botë:

1- Të falësh mangësitë e njerëzve,

2- të mos u bësh njerëzve keq,

3-  të gostitësh njerëzit aq sa ke mundësi

4- e për të mirat që bën mos prit që njerëzit të ta kthejnë njësoj.

Burimi: urtesi.al

Pin It