Çfarë bukurish i premton besimi njeriut?

Çfarë bukurish i premton besimi njeriut? A ka dallime në gradët e të ndjerit të këtyre bukurive prej ndërgjegjes së njeriut? Deri më sot janë thënë shumë gjëra në lidhje me bukuritë që besimi i fal n...

Besimi buron nga dashuria e vërtetë

Aeroplani çante mes reve drejt destinacionit përfundimtar, ndërkohë që disa nga pasagjerët i kishte zënë gjumi, e të tjerë bisedonin. Në një moment, aeroplani e humbet ekuilibrin dhe të gjithë i mbër...

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

“O ju që keni besuar, përgjigjuni Zotit dhe të dërguarit të Tij, kur ju ftojnë në ato gjëra që ju japin jetë.” [Surja Enfal, 24] Civilizimi Islam dëshmoi praktikisht se Islami erdhi për të ripërtërir...

Me qëllime të larta!

“Ju keni lindur me potencial, me mirësi dhe besim. Keni lindur me ideale, ëndrra dhe me madhështi. Keni lindur me krahë dhe nuk duhet të keni për qëllim të zvarriteni, prandaj mos. Ju keni krah...

Buzëqeshi përcaktimit të Zotit!

“Besimtari, sa herë që e kujton se nuk do të mund t’i ndodhë asgjë më shumë se ajo që i është përcaktuar prej Zotit, i shtohet besimi dhe i qetësohet zemra.” “Mos  prit lumtur...

Mirësia të shpie në Xhennet!

“Sinqeriteti të shpie në mirësi, kurse mirësia të shpie në Xhennet. Vërtet njeriu i cili vazhdimisht është i sinqertë (në besim dhe në të folur), tek Allahu shkruhet besimtar i vërtetë (siddik)...

Nëse në zemër zë vend besimi…

Pa dyshim se besimi në Allahun e Madhëruar, kur zë vend në zemrën e besimtarit bën çudira. Të paditurin e ndriçon me dituri, të dobtin fizikisht e bën të fuqishëm, frikacakun e bën trim, dorështrëngu...