Besimi në Zot është shpirti i jetës dhe jeta e shpirtit!

Besimi në Zot është shpirti i jetës dhe jeta e shpirtit,

sekreti i botës dhe bota e sekreteve,

bukuria e dynjasë dhe dynjaja e bukurive,

drita e rrugës dhe rruga e dritës.

Besimi në Zot është oazi i shkretëtirës,

ylli i natës, udhërrëfyesi i të humburit,

miku i të huajit, qetësuesi i të tremburit,

freri i të fortit dhe forca e të dobëtit…

Pin It