Duku, në fshehtësi…

“Mënyra më e bukur e shfaqjes së devotshmërisë, është të mbahen të fshehta gjërat që i bën për hatër të Zotit!” -Hz. Ali ibn Ebi Talib (r.a)

Agjërimi, baraspesha midis shpirtit dhe materies

Feja islame është rrugë e cila i jep gjallëri dhe freski jetës, është rrugë e ndriçimit të trupit dhe zemrës së njeriut. Njeriu është skenë e përhershme e ndeshjeve të fuqive të kundërta të brendshme...

Tre gjëra të dashura tek Allahu…

Allahu i  do tre gjëra, por nëse kanë edhe tre gjëra të tjera i do edhe më shumë: -Allahu i do të devotshmit, por të riun e devotshëm e do edhe më shumë. -Allahu i do bujarët, por të varfërin bujar e...

Devotshmëria, petku shpirtëror

“Devotshmëria tek disa do të thotë vetëm pamje dhe formë e jashtme duke mos pasur të bëjë asgjë me anën e brendshme, ndërsa kuptimi real i devotshmërisë është kënaqësia dhe të dorëzuarit para t...