Tre gjëra të dashura tek Allahu…

Allahu i  do tre gjëra, por nëse kanë edhe tre gjëra të tjera i do edhe më shumë:

-Allahu i do të devotshmit, por të riun e devotshëm e do edhe më shumë.

-Allahu i do bujarët, por të varfërin bujar e do edhe më shumë.

-Allahu i do njerëzit e thjeshtë, por të pasurin që është i thjeshtë e do edhe më shumë.

Pin It