Sinqeriteti është esenca e çdo gjëje!

Disa të urtë kanë thënë: “Çdonjëri duhet  ta marrë edukatën prej bariut të deleve”. Kur i pyetën se si ishte e mundur kjo, u përgjigjën: “Bariu, kur falet tek delet, nuk pret nga delet që ta lavdërojnë për namazin që fali, gjithashtu edhe ai që bën punë të mira, nuk duhet të shqetësohet për fjalët e njerëzve e as për lëvdatat e tyre.”

Pin It