Lider është ai i cili…

“Lider është ai i cili, nga rrëmuja sjell thjeshtësi, Nga mos marrëveshja sjell harmoni… Dhe nga vështirësia, sjell mundësi.” /Albert Einstein/

Ai, ishte shembull i thjeshtësisë…

Thjeshtësi, do të thotë të pranosh veten si një njeri mes njerëzve apo si një pjesë e zakonshme e krijimit të Allahut. Një fjalë e urtë thotë: ” Ji mes njerëve, njëri prej tyre.” Thjeshtë...

Sinqeriteti është esenca e çdo gjëje!

Disa të urtë kanë thënë: “Çdonjëri duhet  ta marrë edukatën prej bariut të deleve”. Kur i pyetën se si ishte e mundur kjo, u përgjigjën: “Bariu, kur falet tek delet, nuk pret nga de...

Tre gjëra të dashura tek Allahu…

Allahu i  do tre gjëra, por nëse kanë edhe tre gjëra të tjera i do edhe më shumë: -Allahu i do të devotshmit, por të riun e devotshëm e do edhe më shumë. -Allahu i do bujarët, por të varfërin bujar e...