Njeriut, i jep dije i Gjithëdituri

Thotë Zoti në Kur’anin famëlartë: “Dhe kështu, Ne të kemi dërguar ty shpirt me urdhrin dhe vullnetin Tonë. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është Libri e as ç’është besimi. Por atë (Kur’anin), Ne e...

Në të blerë të dijes..

Rreziku është shumë më i madh në të blerë të dijes, sesa në të blerë të mishit dhe të pijes. /Platoni/

Fuqia e vërtetë e dijes dhe edukimit

Islami i kushton vëmendje të veçantë dijes, aq shumë saqë Islami konsiderohet si një fe (mënyrë jete) e të mësuarit dhe njohurisë. Ajo pohon se njeriu është krijuar për të njohur dhe për të përmbushu...

Nuk ka asgjë që shkolla s’mund ta bëjë…

“Nuk ka asgjë që shkolla s’mund ta bëjë. Asgjë nuk është mbi nivelin e saj. Ajo mund të kthejë moralin e keq në të mirë; mund të shkatërrojë parimet e këqija dhe mund t’i bëjë njerëzit të drejtojnë a...

Thesare të fshehura në një copë letër…

Nga këshillat që Hasan Basriu i shkroi nxënësit të tij ishin: “Biri im! Përvetësoi këto këshilla të shkruara  në këtë copë letër pasi do të jenë për ty më të vlefshme sesa mijëra libra të shken...

Të duash dijen…

“Qëllimi i vërtetë i arsimimit nuk është të dish, por ta tregosh me vepra!” -Herbert Spencer “Plotësoni mendjen tuaj me njohuri të dobishme dhe do të shmangni fjalët boshe.” -...

Do të ngrihesha dhe do kërkoja dije…

E pyesin Abdullah ibn Mubarek: -Sikur Allahu të të tregonte ty, se sonte do të vdesësh, çfarë do të bëje gjatë ditës? Ai përgjigjet: -Do të ngrihesha dhe do kërkoja dije.

Ajo që se dimë..

Shumë më pak na dëmton ajo që se dimë, sesa ajo që mendojmë se e dimë.

Mbi dijen e bukur…

Çdo nënë e baba, duhet që, para se mendjet e fëmijëve të mbushen me gjëra të panevojshme, t’ua mbushin ato me dije e kulturë. Sepse ndjesitë e zbrazëta nga e vërteta dhe shpirtrat e privuar nga...