Të duash dijen…

“Qëllimi i vërtetë i arsimimit nuk është të dish, por ta tregosh me vepra!”

-Herbert Spencer

“Plotësoni mendjen tuaj me njohuri të dobishme dhe do të shmangni fjalët boshe.”

-James Lendall Basford

“Padituria është e dëmshme, por më e dëmshme është të mos duash të mesosh.”

-Proverbë Afrikane

“Arsimi është aftësia për të dëgjuar pothuajse gjithçka, pa e humbur durimin ose vetëbesimin tuaj.”

-Robert Frost

Pin It