Fillimi diturisë është dëgjimi i saj…

Ibn Abdul-Berri, tansmeton, gjithashtu, nga Abdurrahman b. Mehdiu, i cili përcjell nga Muhammed b. Nedr el-Harithi, që të ketë thënë: “Fillimi diturisë është dëgjimi i saj me kujdes”. Dikush e paska ...

Librat duhen kuptuar…

“Librat janë shkruar për t’i lexuar Dhe kur të lexohen, duhen kuptuar” “Duhet të mësohemi që të lexojmë Duke lexuar, mund të mësojmë.” -Mehmet Akif Ersoj Shkëputur nga revista “Zani i NaltëR...

Të duash dijen…

“Qëllimi i vërtetë i arsimimit nuk është të dish, por ta tregosh me vepra!” -Herbert Spencer “Plotësoni mendjen tuaj me njohuri të dobishme dhe do të shmangni fjalët boshe.” -...

Dituria është thesar!

Dituria është një thesar, gjithmonë njerëzia aty ka marrë. Është një thesar i pafund, për të marrë prej saj duhet mund!

Nëse në zemër zë vend besimi…

Pa dyshim se besimi në Allahun e Madhëruar, kur zë vend në zemrën e besimtarit bën çudira. Të paditurin e ndriçon me dituri, të dobtin fizikisht e bën të fuqishëm, frikacakun e bën trim, dorështrëngu...