Tre çështje të rëndësishme për edukimin e fëmijëve

a) Edukata e të folurit Gjithsesi, në një shtëpi, do të bisedohen punët që kanë të bëjnë me këtë botë, çështjet që lidhen me jetën. Ndërkaq, kur këto gjëra bisedohen në prani të fëmijës, duhet mbajtu...

Danimarka, shteti ku rriten fëmijët më të lumtur

Sipas studimeve Danimarka ka rezultuar të jetë vendi më i lumtur në botë dhe sekreti i kësaj jete të lumtur qëndron në mënyrën si ata edukojnë fëmijën. • Fëmijët duhet të luajnë, dhe në Danimarkë ata...

Nëna, pasqyra e një djali plot vlera

Thonë se fëmijët janë pasqyra e prindërve, por thonë gjithshtu se një burrë është gjithçka që nëna e tij mundi të bënte me të! Po e nisim me këtë shprehje për t’ju treguar sa rëndësi keni ju në rritj...