Njerëzit më të lumtur? Ata që kanë marrëdhënie cilësore me familjen

Studimet e reja tregojnë se personat më të lumtur, janë ata që kanë marrëdhënie cilësore me familjen, miqtë dhe  shoqërinë.

Nga ana tjetër, studimi më i ri tregoi se izolimi dhe vetmia janë të dëmshme për shëndetin psikik të njerëzve.

Studimi i kryer në Harvard, është inicuar 77 vjet më parë dhe në të shqyrton lidhjen mes shëndetit dhe lumturisë, ndërsa tregon se për nivel më të madh të lumturisë është i rëndësishëm cilësia e marrëdhëies, e jo sasia.

“Mund të gjendeni në mesin e shumë njerëzve, në martesë, të vetëm, të vetmuar dhe izoluar. Megjithatë, hulumtimi ynë ka treguar se vetmia është e dëmshme”, tha profesori Robert Waldinger, kryesues i hulumtimit.

Ai vuri në dukje se rezultatet e studimit të Harvardit tregojnë se njerëzit më të lumtur kanë marrëdhënie shumë të mira me të gjithë, familjen, miqtë dhe komunitetin më të gjerë.

Ai tha se marrëdhëniet cilësore, në të cilat njerëzit mund të mbështeten tek të tjerët në rast nevoje, rritin në masë të madhe nivelin e lumturisë dhe madje i bëjnë njerëzit më të kujdesshëm.

Pin It