Punësimi i PAK, hiqet pagesa e aftësisë së kufizuar

Ministria e Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Bankën Botërore do të ndryshojë skemën e vlerësimit për personat me aftësi të kufizuara, të cilët përfitojnë pagesë. Tanimë vlerësimi për këta persona...

Punësimi i PAK, përfitojnë edhe sipërmarrësit

Drejtori i Shërbimit Kombëtar të Punësimit,  Artur Micko, tha  se me anë të politikave të nxitjes së punësimit sipërmarrjet kanë përfitime të ndryshme në formën e subvencioneve, nëse ato punësojnë pe...