Energjia, koncesionarët kalojnë nga KESH tek OSHEE

Përfundon faza e kalimit të kontratave koncesionare për blerjen e energjisë elektrike të prodhuesve privat nga KESH tek OSHEE. Tashmë KESH nuk do të ketë më detyrimin e blerjes së energjisë së prodhu...