Tirana me qendër strehimi të përhershme

Tirana do të ketë një qendër strehimi të përhershme për personat e pastrehë në rrugët e kryeqytetit. Bashkia e Tiranës vendosi të kthejë një nga qendrat sociale, të përdorura gjatë situatës emergjent...

Ligj i ri për statusin e ndërmarrjeve sociale

Ndërmarrjet sociale janë tashmë të përcaktuara qartë me ligj për herë të parë në legjislacionin shqiptar. Kuadri i ri ligjor përcakton të gjitha kushtet që një ndërmarrje duhet të përmbushë për t’u c...