Provimi i Shtetit për mësuesit, udhëzimet dhe datat

Provimi i Shtetit për mësuesit do të zhvillohet në datat 23 nëntor – 12 dhjetor. Kalendari i plotë i datave të provimeve sipas profilit të mësuesve gjendet në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të ...

Ja udhëzimi për maturën shtetërore 2016

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë udhëzimin për sistemin e Maturës Shtetërore 2016, i cili këtë vit vjen me një formulë të re për përzgjedhjen e fituesve , duke vendosur prag për notën mesat...