Vetëm 20 minuta për të përshkruar tuneliN më i gjatë në botë, prej 57 km

tuu

ttu

tu

tuneli

Tunelin më të gjatë në botë, rreth 57 km mund ta kalosh për vetëm 20 minuta. Bëhet fjalë për tunelin e Gothardit, që konsiderohet tuneli më i gjati në botë.
Gjithsej planifikohet që brenda një dite në këtë tunel të qarkullojnë 48 trena udhëtarësh dhe 40 të mallrash. Mësohet se është arritur shpejtësia maksimale prej 200 kilometrash në orë për trenat e udhëtarëve, gjatësia e tunelit është kaluar për 20 minuta.

 Ndërsa shpejtësia për trenat e mallrave do të jetë 100 kilometra në orë, gjë që është provuar edhe në testimet e bëra.

Ngarkesa maksimale që lejohet për trenat e mallrave në drejtim të jugut është 1.600 ton ndërsa në drejtim të veriut, 1.400 ton.

Pin It