Zhvillimi gjuhësor tek fëmijët

https://soundcloud.com/spektrum-group/zhvillimi-gjuh

Tema: Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit tek fëmijët, trajtuar nga ana logopedike.
Të ftuar në studio: Logoped Gentjana Sinaj dhe Erges Eskiu.

Pin It