Disa foto të rralla nga Haxhi 1953

Revista National Geographic jep një paraqitje të shkurtër të kryerjes së Haxhit në vitin 1953. Edhe pse kanë kaluar pak më shumë se 60 vjet, atje kanë ndryshuar shumë gjëra, kryesisht për shkak të rritjes së numrit të pelegrinëve që kryejnë Haxhin.

1-Shumë pelegrinë udhëtonin në Mekë nëpërmjet një trageti ose anije, sepse udhëtimi ajror ishte ende në fazat e para dhe nuk ishte aq i përdorur sa ç’është sot.

2- Për ata që mund ta përballonin, ata e kryenin udhëtimin e tyre me anë të avionëve të vegjël nga vendet e afërta.

3- Kjo ishte pamja e hoteleve dhe shtëpive që nga xhamia e Shenjtë.

4- Një nga hyrjet e Mesxhidit Haram.

5- Qabja dhe zona Mataf. Nuk kishte kate tjetër atëherë.

6- Adhuruesit kishin mundësi të hyjnë në Qabe.

7- Kryerja e Tavafit ishte më e lehtë, pasi nuk ishte aq e mbushur me njerëz sa ç’është në ditët e sotme.

8- Marketet ishin të gjithë ngjitur me mesxhidin Haram.

9- Në Mina, ushqimi gatuhej duke përdorur zjarr në natyrë të hapur.

10- Disa pamje të ritualeve të bëra në haxhin e vitit 1953.

Pin It