Drejt gradave më të larta

Imam Semerkandi thotë se gradat më të larta arrihen nëpërmjet dhjetë gjërave:

-Duke ndarë sadaka sa më shumë.

-Duke lexuar Kur’an papushim.

-Duke u shoqëruar me ata që i kujtojnë ahiretin.

-Duke vizituar të afërmit dhe farefisin.

-Duke vizituar të sëmurët.

-Dukë mos u shoqëruar shumë me pasanikët, sepse e pengojnë nga çështjet e ahiretit.

-Duke shtuar medititmin.

-Duke përkujtuar vdekjen.

-Duke qenë i heshtur e fjalëpak.

-Duke qenë i thjeshtë në veshje, duke dashur të varfërit dhe duke dashur e përkëdhelur jetimët.

Pin It