Ndikimi i prijësve myslimanë në shtetformimin shqiptar

Ishim në studio me Albi Hoxhën dhe Haki Sahitajn, studentë të shkencave islame, për te folur për “Ndikimi i prijësve myslimanë në shtetformimin shqiptar”, organizim i bërë nga Universiteti Bedër. Për këto personalitete të formuar, besimtare e intelektualë atdheu ishte shumë i rëndësishëm dhe gjithçka bëhej për ta lartësuar atë. Atdheu na është lënë amanet…

https://soundcloud.com/spektrum-group/llibri-dhe-kultura-ndikimi-i-prijesve-myslimane-ne-shtetformimin-shqiptar

Pin It