Siguracionet e makinave, AMF miraton tarifat për çdo kategori, ja sa do paguani

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar primin e rrezikut për sigurimin e detyrueshëm motorik për çdo kategori mjeti, ku vihet re një rënie në raport me një vit më parë. Kjo do të thotë që ka pasur më pak dëme çka ka ulur lehtësisht edhe primin orientues të tregut.

Duke qenë se prej vitesh tregu i sigurimit të detyrueshëm motorik është i liberalizuar dhe AMF nuk mund të ndërhyjë në përcaktimin e çmimeve, orientimi jepet përmes primeve të rrezikut që shërbejnë edhe për përllogaritjen e provigjoneve.

Tabela miratohet çdo vit në bazë të treguesve që mblidhen nga tregu dhe kompanitë nuk mund të shesin poshtë këtij niveli pasi kjo mund të cenojë shëndetin financiar. Situata mund të variojë nga kompania në kompani dhe çmimet mund të jenë dukshëm më lart sesa ai i primit të rrezikut dhe jo domosdoshmërish ulja e primit të riskut duhet të shoqërohet me ulje të primit final që shitet nga kompania tek konsumatori.

Për vitin 2018 primi i rrezikut (që merr parasysh shpenzimet operative të kompanisë dhe dëmet) ka regjistruar një ulje të lehtë në raport me vitin 2017. Konkretisht për kategorinë e motoçikletave primi i riskut për ato me kubikazh deri në 150 cm3 është 3 mijë lekë kurse për ato mbi këtë kubikazh 4500 lekë. Një vit më parë primi i riskut për këto kategori ishte respektivisht 3000 lekë për të parën dhe 4800 lekë për të dytën.

Lidhur me autoveturat, për ato me kubikazh deri në 1600 cm3, primi i rrezikut për llogaritjen e nivelit të provigjoneve të sigurimit të detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet që u shkaktohen palëve të treta është 6500 lekë për vitin 2018 nga 7000 lekë që ishte një vit më parë. Kurse për mjetet mbi 1600 cm3 primi është 9000 mijë lekë kur një vit më parë ishte 1000 lekë më shumë.

Për furgonat dhe mikRobusët ka gjithashtu një rënie në primin e rrezikut ku për ato me 5-8 vende vlera është 12 500 lekë kurse për ato me 8-15 vende 17 000 lekë. Një vit më parë referuar tabelës zyrtare primi i rrezikut ishte respektivisht 14 000 dhe 19 000 lekë.

Ulje ka edhe në kategoritë e tjera që përfshijnë kamionçinat, kamionët apo mjetet bujqësore dhe zjarrfikëset./monitor

 

Pin It