Studim: Koha e duhur e përdorimit të ujit në shishe

Ditët e nxehta po afrojnë kështu që përveç hijes dhe flladit të freskët, uji do të jetë ai për të cilin do kemi më shumë nevojë. Pavarësisht faktit që çdo shishe uji, ashtu si çdo produkt tjetër ushq...

Nis censusi i adresave, 6 muaj afat për regjistrim

Censusi për regjistrimin e adresave nisi ditën e hënë dhe do të vijojë deri në 31 mars. Gjatë kësaj periudhe dy kompani shqiptare dhe një e huaj do të trokasin në çdo derë për të regjistruar adresën ...

Shtyrje afati për titujt e pronësisë për fermerët

Procesi i pajisjes së pronarëve me titujt e pronësisë për tokat bujqësore nuk mund të përfundojë në afatin e parashikuar në ligj në 30 qershor 2016. Pushteti vendor nuk mund të përmbushë në kohë dhën...