ATP miraton tarifat e reja për kompensimin e pronave

Agjencia e Trajtimit të Pronave miraton tarifat e reja për aplikimet për kompensimin e pronave. Sipas udhëzimit të ATP-së ish-pronarët duhet të paguajnë deri në 3 mijë lekë të reja për të dorëzuar kë...

Kompensimi i energjisë elektrike, ja procedura

Zëvendësdrejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ali Emini, ka shpjeguar procedurën se si mund të përfitohet kompensimi i energjisë elektrike. “Ka patur një vendim qeverie ku disa kategori përf...