Gëzuar Xhumanë!

“Lehtësoni dhe mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos irritoni!” Xhuma të begatë!

Tatimet, më shumë lehtësira për bizneset

Bizneset do të dënohen më pak për shitjet pa faturë dhe punonjësit e pasiguruar. Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore parashikojnë lehtësimin e dënimeve dhe procedurave të ndryshme për biznese...

Lehtësoni dhimbjen e barkut fëmijës tuaj kështu

Dhimbja e barkut tek foshnjat shpesh mund të përkufizohet si e pashpjegueshme. Simptomat e dhimbjes së barkut përfshijnë të qara, sjellje tekanjoze apo në rastet më të rënda, të vjella dhe temperatur...