Muzika kundër stresit, ja ndikimi në shëndetin tonë

Mbani vesh, studiuesit janë duke vlerësuar rolin e muzikës në kulturën mjekësore,  se si muzika mund të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien tonë. Në veçanti, kërkuesit po shikojnë për zbatimin në sh...

Muzika kundër stresit, ja ndikimi në shëndetin tonë

Mbani vesh, studiuesit janë duke vlerësuar rolin e muzikës në kulturën mjekësore,  se si muzika mund të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien tonë. Në veçanti, kërkuesit po shikojnë për zbatimin në sh...

Fëmijët e Lumtur – Adnani dhe Ismaili

FËMIJËT E LUMTUR Emisioni “Fëmijët e Lumtur” ditën e enjte erdhi me të tjera pjesë të përzgjedhura për fëmijë, mesazhe të vlefshme dhe dy të ftuar të vegjël simpatikë, Adnanin dhe Ismailin. Programi ...