Statusi i naftëtarit, ulet mosha e pensionit me 5 vjet

Naftëtarët do të përfitojnë ulje të moshës së pensionit me 5 vjet. Kështu përcaktohet në projektligjin e ri për statusin e naftëtarit, nga i cili do të përfitojnë 5 mijë naftëtarë, ku 2 mijë prej tyr...

Ndryshon mënyra e llogaritjes së pensionit

Me ndryshimet e bëra në legjislacionin shqiptar për sigurimet shoqërore, ka ndryshuar edhe mënyra e llogaritjes së pensionit, ku si bazë për llogaritjen e tij, nuk është më pensioni bazë (minimal), p...