Rregulla të thjeshta për një kuzhinë të rregullt

Sistemimi i sendeve në kuzhinë është i nevojshëm jo vetëm për një mjedis më të bukur e të rregullt, por edhe për të lehtësuar procesin e gatimit. “Stacionet” e kuzhinës:  Grupimi i objekteve në kuzhi...

Procesi i Vettingut, hapat dhe kriteret

Procesi i rivlerësimit të 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur si Vetting-u, do të kryhet bazuar tek tre kritere: vlerësimi i pasurisë, kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale. ...

Përballja me “Procesi“-n e Kafkës

Arb Elo Shkruesia dhe leximi si përbetim Një nga leximet që më kanë lënë më shumë mbresa në jetë ka qenë padyshim përballja e parë me „Procesi“-n e Kafkës, përvojë kjo për të cilën i detyrohem një të...