Gjermani, regjistër të dhënash për azilërkuesit

1,1 milionë refugjatë mbërriten në Gjermani vitin e kaluar, sipas statistikave të Ministrisë së Brendshme, por vetëm gjysmë milion prej tyre kanë paraqitur kërkesë për azil. Ndërkohë diskutohet që ed...